Dirdalselva

Dirdalselva i Gjesdal kommune i Rogaland er i løpet av de siste årene blitt ei svært produktiv elv.
I 2011 og 2012 kunne den skilte med over 5,5 tonn registrert fangst, en solid økning fra 2009, da fangsten lød på 1,5 tonn. En forklaring kan være at salget av fiskekort ble organisert på en annen måte det året, og at det dermed er gjort en mer nøyaktig rapportering av all fangst.

Elva har seks soner, hvor de to nederste er de best egnede til fluefiske. Her finner du småstryk, høler og fine fluestrekk. Lenger oppe i elva er det mer stein og småkulper, men på god vannføring er det absolutt verdt å prøve her også. Snittvekta på laksen i Dirdal er 4,45 kilo, og nesten hvert år meldes det om storlaks over 15 kilo.

For hver sone er det begrenset med døgnkort, og de mest populære sonene blir fort utsolgt før sesongstart.

Raske fakta

Vannføring siste 30 dager

Vannføringen er basert på tall fra NVEs nærmeste målestasjon. Vannføringen kan derfor ha noe avvik.

År Type Avliva Gjenutsatt
Kilde: Elvefiske. Fangst, etter bruk, elv, statistikkvariabel og år (SSB)