Suldalslågen

Storlakselva i Rogaland leverer laks i 20-kilosklassen nesten hvert år. Suldalslågen er Rogalands storlakselv foran noen. Elva har en rik og lang fiskehistorie, og er kjent for å ta mye stor laks. Rekordfisken veide utrolige 34 kg, og ble fanget under Sandsfossen i 1913. De siste årene er det imidlertid kommer flere restriksjoner på uttaket av fisk, og all vill hunnlaks over 75 cm er fredet. Det samme er sjøørreten.

Sesongen i elva er ulik over og under Sandsfossen. Under fossen starter fisket 10. juli og varer til 20. september. Ovenfor fossen starter fisket 20. juli og varer til 30. september. Ved fossen er det anlagt laksestudio og laksetrapp, hvor eventuell rømt oppdrettsfisk blir tatt ut. Grunnen til den seine sesongen, er at laksestammen i Suldal er sein med å gå på elva.

Suldalslågen har i flere år vært frontet på VG, gjennom Laksen live. Undervannskameraer på Hiim-valdet lar seere fra hele landet følge med på laksen i elva.

Sandsfossen. Foto: Wikimedia.
Sandsfossen. Foto: Wikimedia.

Elva har sitt opphav i Suldalsvatnet og munner ut i Sandsfjorden i Sand. Suldalslågen er blitt regulert to ganger. Ved Røldal-Suldal-utbyggingen på 1960-tallet ble hele vassdraget ovenfor Suldalsvatnet regulert, mens det ikke var reguleringer i selve lågen. Reguleringen førte imidlertid til større vintervassføring og mindre sommervassføring. Ved Ulla-Førre-utbyggingen på 1980-tallet ble disse to vassdragene overført til Kvilldal kraftverk ved Suldalsvatnet og en vesentlig del av vatnet blir derfra ført i tunnel til Hylen kraftverk innerst i Hylsfjorden, her utnyttes fallet fra Suldalsvatnet ned til havets nivå.

Vannføringen i fiskesesongen ligger mellom 45 og 75 m3/s, med et snitt på 60 m3/s. Påslipp av vann skjer med intervall på ti dager. Det er dermed forutsigbar og jevn vannføring i elva.

Elva er delt inn i over 30 soner, og fiskekort må kjøpes av den respektive grunneier. Vald som Skoti (Hiim-valdet) er blitt populære, og er ofte utsolgte.

Raske fakta

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *