lars nilssen

Film om catch and release

Lars Nilssen i Sherpa Film har fulgt et prosjekt om catch and release fra start til mål. Nå er filmen fra prosjektet i Hemsila klar.

Filmen skal vises i sammen med et foredrag som Nilssen og forsker Morten Kraabøl i NINA Lillehammer står bak. Filmen er på 26 minutter. I midten av februar kommer den ut på DVD.

Foto: (C) Lars Nilssen, Sherpa Film

Forsker Morten Kraabøl ved Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) i Lillehammer har stått for et prosjekt om catch and release av ørret i elva Hemsila. I feltperioden fra 27. juni 2010 til 15. juli 2011 har han fulgt 26 radiomerket ørreter etter at de har blitt fanget på flue og satt tilbake i elva. De 26 ørretene ble radiomerket 27. juni i 2010, og Kraabøl har hele veien kunnet følgte sesongvariasjonene i ørretenes vandringer.

Alle de 26 fiskene som deltok i studien ble tatt på flue før radiosenderen ble operert inn i bukhulen.

– Det kom inn 29 fangstrapporter fra fiskere, som har lurt senderfiskene på ny en eller flere ganger, sier fotograf Lars Nilssen.

Feltmaterialet er stort og svært entydig i forhold til catch & release, vandringsmønstere gjennom året og ørretens stedbundenhet. Konklusjonene etter studien er svært oppsiktsvekkende og vil trolig få store konsekvenser for framtidas forvaltning og fiskeregler i mange av våre mest populære ørretelver.

Foto: (C) Lars Nilssen, Sherpa Film

Filmen følger prosjektet fra det starten i juni 2010. Nilssen har filmet prosjektet fra flere steder enn i elva, blant annet fra forsker Kraabøls arbeidsplass på NINA i Lillehammer og hans presentasjon av resultater og konklusjoner. Siste filmsted er dataarbeid på kontoret i desember 2011.

– Hvor mange ganger har vi ikke lurt på hvordan fisken egentlig oppfører seg i elva vi kjenner? spør Nilssen. – Å være med og filme de gradvise avsløringene, var som første gangen jeg kledde av en kvinne plagg for plagg etter jeg hadde forført henne, smiler fotograf Lars Nilssen.