Beslagla jungle cock-fjær

Politiet på Romerike har beslaglagt 1.515 fluer med jungle cock-fjær i en aksjon hos fire grossister. Jungle cock står på lista over truede dyrearter.

Produkter av jungle cock-haner er regulert gjennom CITES-konvensjonen. Det skal følge med et sertifikat på nakker og produkter med fjær fra jungle cock som viser at fjærene er fra lovlig oppdrett av hanene og er lovlig importert.

Det foregår i dag et utstrakt salg av fiskefluer med ulovlige fjær verden over. Det vil si fjær som er fra de truede, viltlevende jungle cock-hanene. Det er også mange innen denne handelen som ikke er så nøye med å sende med sertifikater når de selger fluer og nakker. Alle som selger jungle cock-produkter skal kunne vise fram CITES-sertifikat ved forespørsel, også fra kunder, som viser at produktene er lovlig importert.

Det var Miljødirektoratet som hadde anmeldt forhold omkring ulovlig import av jungle cock-fjær. Politiet gikk til aksjon hos fire grossister på Romerike tirsdag denne uka. Miljødirektoratet og Tollvesenet deltok i aksjonen. Direktotatet satte i gang aksjonen etter tips om kommersiell innførsel av produkter med jungle cock-fjær. Det er Miljødirektotatet som godkjenner slik import ut fra CITES-regelverket.

Hos en av grossistene ble det tatt beslag i 1.515 fiskefluer. Hos noen av de andre grossistene ble det beslaglagt et mindre antall fiskefluer, fjær og nakker. Politiet skal nå etterforske om dette er produkter fra ulovlig oppdrett eller ikke.

Det er ikke gitt tillatelser til import av ferdige fiskefluer med fjær fra jungle cock de siste ti årene i Norge, ifølge Miljødirektoratet.
Etter det vi da kan skjønne er det flere leverandører som da har ulovlige jungle cock-produkter i sitt sortiment, fiskefluer som spres til de mange utsalgsstedene i hele landet.

Foto: © Anne J. Backsæther
Foto: © Anne J. Backsæther

Innen fluefiske benevnes disse hanene som jungle cock. Det norske navnet er brokadehane, men den benevnelsen brukes ikke. Hanene har vært regulert i Washingtonkonvensjonen (CITES) siden 1975. Jakt er årsaken til den sterke nedgangen i bestanden. India har eksportforbud på jungle cock, hvor fuglen lever vilt. Det er grunnen til det svarte markdet med nakker helt ned i 50-lappen. En ugradert nakke fra oppdrett selges fra en drøy 500-lapp til 1.500 kroner og mer for en god A-nakke.

England er den største produsenten av jungle cock.

Tidlig på 90-tallet gjennomførte direktoratet en aksjon hvor det ble funnet betydelig mengder ulovlig importerte fjær fra jungle cock og fiskefluer med slike fjær. Direktoratet har registrert en nedgang i beslag av illegal innførsel av hele nakker.
Kenya er ett av de landene som produserer billige jungle cock-fluer for grossister og leverandører. Ved videresalg er fortjenesten meget god.

CITES-forskriften på Lovdata.no.

CITES import- og eksportskjema

CITES sjekkliste 2013, med alle arter

CITES informasjonsside

4 thoughts on “Beslagla jungle cock-fjær

 1. Dag says:

  Kanskje man burde være solidarisk mot den utrydningstrua atlantiske villaksen ved kategorisk ta avstand fra all besittelse og bruk og kjøp av produkter hvor jungle cock er brukt som en aktiv bestanddel…

 2. Anne J. Backsæther, Fluefiske.net says:

  En tanke det, Dag. Men det skal nok mer enn en generasjon til å «fjerne» jungle cock på både laksefluer og våtfluer til ørret. Så lenge det er lovlig oppdrett av fjær, lovlig import og lovlig salg med CITES-sertifikat ser jeg ikke problemet.

  • Ulf Pedersen says:

   Anne J. Junglecock haner kan ikke utstå å være i fangenskap. Derfor har de aller aller fleste oppdretterne måttet slutte. Dette fordi kvaliteten blir for dårlig i forhold til kostnadene. De aller fleste av jc nakkene som selges kommer direkte fra land som har forbud mot eksport. Skandinavia er dessverre storforbruker av JC fjær. Hundrevis av nakker blir solgt bare i Norge hvert år. Viss du kontakter DNF får du vite at noen få sertefikater som kommer dem i hende i året. Det er inportøren som er ansvarlig for sende sertifikatene til DNF og Tollverlet. De aller fleste som selges over disk har ikke vedlagt sertifikat overhode og har det er de oftest falske. Det er vi bare vi fluebindere som årsaken til at denne fuglen kan bli utryddet.Med innstillingen din vil fluene ha jc pynt til de er utryddet. – Det finnes faktisk bra substitut på markede og det kommer garantert til å bli enda bedre i framtiden. Så da ser du kanskje problemet ?

   • long Nguyen says:

    Ulf, har du lest rapporten fra CITES.org om Jungel Cock og dets status? sjekk ut fakta før du påstår at fluebindere som Anne og jeg er direkte årsak til utryddelse av jungel Cock, som står i «least concerned»-kategorien i skala av hvor truet en art er. Kommer tilbake med utdrag av statusrapporten av arten som faktisk sier at tap av habitat er største faktoren for at arten har minket med 30% over 10 år (eller 3 generasjoner) når jeg er på pc. Handel av dets fjær, lovlig eller ei, er altså bare et biprodukt av lokalbefolkningens bruk av arten som føde.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *