Dette er villaksen verdt

Laksen er mer verdt i elva enn i sjøen. Ubestridt viten, skriver Pål Klouman i NASF Norge.

Vill laksefisk (laks og sjøørret) har i årtusener vendt tilbake til norske elver. I eldre tider var matauk ofte viktigst. Tidligere ga også salg av fisk bra inntekter, siden laksen var høyt priset. De seneste tiår er langt de største verdier knyttet til sportsfiske etter laks.

Notat om rasering av eiendomsverdier ved bortfall og redusert fiske etter vill laksefiske

Sammenlignet med sjøfiske gir normalt elvefiske ti ganger så stort utbytte – og i enkelte tilfeller langt bedre avkastning. Dette er ubestridt viten og langt de fleste land med vill laksefisk innretter sin politikk deretter. Norge tar ikke hensyn til dette og fører en politikk som desimerer bestandene av ville laksefisk. Eiere av eiendommer med fiskerett taper derfor milliardverdier når vill laksefisk forsvinner, elver stenges for fiske eller fisketid reduseres sterkt.

I Norge er fiskerett knyttet til eierskap til elv. Tusener av stort sett små gårdsbruk eier deler av en elv. Dette gir fiskerett til elvestrekningen. Fiskerett kan ikke selges separat og er knyttet til eiendommen. Når inntektene fra utleie og salg av fiskekort reduseres og bortfaller, fører dette til et verditap for eierne. Hvordan regnes eiendomsverdiene ut?
Inntektene fra jord og skog utregnes etter et avkastningskrav på 4 prosent. Det vil si at man ganger verdien på inntekter fra for eksempel skogen med 25 (4 prosent) for å finne salgsverdien på skogen. Inntekter fra jakt, fiske og fallretter er ikke låst til 4 prosent, men varierer ofte fra 4 til 6 prosent. En årlig fiskeinntekt på 100.000 kr gir etter 4 prosent en økning i eiendomsverdien med 2,5 millioner kr.

117 av 450 vassdrag med vill laksefisk er stengt. Det gir selvfølgelig null inntekter til elveeierne. Nesten samtlige øvrige vassdrag har redusert fisketid eller andre inntektsreduserende restriksjoner. Et eksempel: En stengt elv som Lærdalselven, med inntektspotensial på 20 millioner kroner i året, har et verditap på en halv milliard kroner på eiendommer med fiskerett.

Selv i dagens truende situasjon genereres inntekter fra fiskeleie på ca 1,3 milliarder kroner, det vil si en verdi for eierne på rundt 30 milliarder kroner. Potensialet med livskraftige stammer av vill laksefisk er meget stort. Norge er det land i verden med flest stammer av laks. Den norske laksen er storvokst og fisket etter den særdeles attraktivt. Direktoratet for Naturforvaltning regner de norske laksestammene til ca 40 prosent av nivået på tidlig 80-tall. 80-tallet representerer ikke på langt nær potensialet for vill laksefisk, men hvis man regner forsiktig og sier at 2/3 av inntektsgrunnlaget er bortfalt (2,6 milliarder kroner) har norske elveeiere et potensielt tap i eiendomsverdier på 43-65 milliarder kroner (med 4-6 prosent avkastning).

Av Pål Klouman, NASF Norge, Reddvillaksen.no

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *