Fem laks i Orkla og Gaula

Det blir kun lov til å ta opp fem laks i Orkla og Gaula til sommeren pr fisker. Årsaken er for få gytegroper.

Grunneiere i flere elver bestemmer i disse dager de lokale fiskereglene for 2014. I Gaula og Orkla har de vedtatt å stramme inn sesongkvota til fem laks pr person, hvorav bare to av dem kan måle over 80 cm. Døgnkvota, fredning av hunnlaks i juli og august, samt at sjøørreten fredes, blir ikke endret. I fjor var sesongkvota åtte laks.

Bakgrunnen er blant annet et resultat av gytegroptellinger, fangststatistikk, ungfiskundersøkelser og radiomerking av fisk.

Orkla Fellesforvaltning ser positivt på at flere fiskere setter tilbake laks i elva. I fjor ble nesten annenhver fisk satt tilbake. Nå håper de på enda mer catch & release, spesielt i juni. Mange av de gjenutsatte laksene har også gytt i Orkla i fjor høst, men tellinger av gytegroper viser at det trengs enda mer gytefisk, spesielt i den øvre del av elva.

Representantskapet i Gaula har også bestemt at de skal styrke tilsynet langs elva.

Miljødirektoratet; Regulering av anadrom laksefisk 2014 – forslag til endringer

I de fleste lakseelvene er fiskereglene uendret fra i fjor. Sjekk «din» elv etter hvert som reglene blir offentliggjort.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *