Forvalter utryddelse av villaks

Den norske regjeringen tar ikke kontroll over oppdrettsnæringen. De forvalter utryddelse av villaks og sjøørret.

Det norske laksefiskets verdenskjente historie, tradisjon og arv kan snart bare være et minne. Laksestammene er nær utryddelse.

Norge har forpliktet seg via NASCO (North Atlantic Salmon Conservation Organization) å beskytte sine laksestammer, men problemene rundt oppdrettsbransjen der 350 millioner oppdrettslaks står i anleggene rundt den norske kysten, skaper en formidabel utryddelsestrussel mot de 400.000-600.000 villaksene som hvert år søker til sine opphavselver.

Mangler vilje
De norske selskapene, også noen statseide som driver lakseoppdrett, er de største i bransjen og finnes representert i flere andre land. Industrien startet i Norge og har en stor aktivitet langs kysten. Norske politikere og statsansatte har drevet lobbyvirksomhet i utlandet for industrien, og oppdrettsanlegg har blitt etablert i flere land. De store problemene vi nå har i Norge har begynt også å vise seg i andre land som Skottland, Irland, Canada og Chile. Riktignok i mindre skala, men som stadig voksende problem.

Den norske regjeringen mangler vilje til forsvarlig å regulere oppdrettsbransjen. Bransjens økonomiske betydning har kastet skygge over alle andre argumenter.

Forvalter utryddelse
Man kan i dag med det rette si, at den norske regjeringen ikke tar kontroll over oppdrettsbransjen, men forvalter utryddelsen av villaks og sjøørret!

Slik oppdrettsbransjen driver, representerer den ikke en bærekraftig virksomhet. Til slutt vil virksomheten få store konsekvenser for natur og miljø. Om et tilstrekkelig regelverk hadde blitt innført i Norge for de store selskapene, ville dette også dannet rammer for de samme selskapenes virksomhet i utlandet.

Havene støvsuges i jakt etter småfisk og andre havslevende organismer. Dette for å forsyne oppdrettsbransjens behov for fòr; fiskemjøl og fiskeolje. Dette kommer til slutt å utrydde andre fiskearter, sjøfugler og pattedyr som er avhengig av de samme byttedyrene. Også laksen lever av de samme byttedyrene i havet, men laksens beiteområder legges øde på grunn av dette rovfisket.

4 blir 1 kilo laks
Oppdrettslaks er ikke løsningen på matsituasjonen i verden! Det går med opptil 4 kilo fòr for å oppdrette 1 kilo oppdrettslaks. Dette fòret er basert på arter som også egner seg som mat for mennesker. Yrkesfiskere i fattige land som har drevet fangst på disse artene er nå uten inntekt og matkilde, dette for at vi skal produsere laksefilét til den rike, vestlige verden!

Den norske regjeringens egne forskere, fylkesmenn og Direktoratet for Naturforvaltning, har alle hevdet at det ikke finnes rom for en ekspansjon av oppdrettsnæringen. Likevel har tidligere regjeringer og nåværende proklamert økning av produksjonen. Det mest graverende er at fiskeriministeren, leder for Fiskeridirektoratet, landbruksministeren og finansministeren alle har eierskap eller sterke bånd til de største oppdrettsselskapene.

Gigamengder lakselus
Inneværende sesong opplevde vi katastrofale konsentrasjoner av lakselus på oppdrettslaks. Lusene har blitt resistente for tradisjonell kjemisk bekjempning. Hvis like høye konsentrasjoner er til stede til våren, vil dette utrydde en hel generasjon laksesmolt som er på vei fra elvene og ut i havet på beite.

Forskere sier også at en infeksjon av mange lakselus kan drepe voksen villaks på vei opp i elvene og sjøørret som svømmer i fjordene. Villaksen og sjøørreten må passere minefeltene med oppdrettsanlegg i fjordene på vei opp i elvene for gyting.

Sykdommer og forurensing
Et annet stort problem er forurensingen av rømt oppdrettslaks som også kan svømme opp i elvene. Foruten genetisk forurensing med resultat et hybrid som har minimal sjanse til overlevelse, kan denne oppdrettslaksen bære virussykdommer som kan medføre stor skade.

Lakselus dør etter få dager i ferskvann, men problemet er en parasitt som lakselusa bærer på. Denne parasitten sprer virussykdommen PD (Pancreas Disease). Det er tilstrekkelig med én lakselus som bærer på parasitten for å drepe en villaks. Sammenhengen mellom parasitt og virussykdom ble oppdaget av forskere i Chile, men denne oppdagelsen ble dysset ned. Nå har vi erfart oppdrettsbransjens kollaps i Chile, der norske selskaper var sterkt representert.

Ikke spis oppdrettslaks!
Lokalpolitikere i noen kystkommuner der oppdrettsbransjen er sterkt etablert, sier at det viktigste er å bevare oppdrettsbransjen. De tar ikke hensyn til forskeres advarsler om utrydding av villaks og sjøørret. Ei heller fylkesmenns undersøkelser som viser stor forurensing og ødelagt havbunn ved anleggene.

Det pågår nå en «krig» mellom oss som vil bevare naturen og ville bestander av laks og sjøørret og oppdrettsnæringen med deres lakeier i offisielle posisjoner.

Vi kan ikke i noen sammenheng rettferdiggjøre å velge utryddelsen av en art!

Når regjeringen ikke bryr seg om egne forskere, fylkesmenn og lokale og internasjonale fakta, men bare ser økonomiske interesser, må vi stoppe vanviddet gjennom å ramme økonomien.

Kjøp ikke og spis ikke oppdrettslaks.

Fortell familie og venner hvordan oppdrettsnæringen driver til stor skade på natur og miljø. Det finnes andre driftsmåter for at bransjen kan drive bærekraftig. Bransjen og norske statsledere er ikke villige.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *