Norge et hån mot villaksen

Norge er et hån mot atlanterhavslaksen. Det viser kartet fra Orri Vigfússon i NASF.

Islendingen Orri Vigfússon i North Atlantic Salmon Fund’s (NASF) siste oversikt over områdene for atlantisk laks viser sikre områder for laks der fisken er beskyttet av avtaler med kommersielle fiskere. Det er også røde flekker på kartet. Disse viser de områdene der fiskeriene fortsetter å true villaksen.

NASF-salmon-feb11c.pdf

Det er også gråsoneområder. Disse indikerer deler av havet der det foregår industrielt fiske. Disse fiskeriene opererer hovedsakelig i Nordsjøen og nordøst i Atlanterhavet og de fisker svært store mengder sandål og lodde som brukes til fôr til fiskeoppdrettsnæringen. De tar også opp makrell og sild. Mange frykter disse skipene fjerner mye av småtobisen og lodde som smålaks er avhengige av til mat, og at dette fisket gir voksen og ung laks som bifangst.

Samtidig fortsetter lakseoppdrett til å spre sykdom og lakselus til ville laksestammer. Storstilt rømming av domestisert oppdrettslaks avlet for et liv i fangenskap fortsetter å true den genetiske sammensetningen av ville laksebestander som vandrer flere mil.

I mange deler av Norge, vestkysten av Skottland og i Irland og i Canada har skadene av dette fisket og oppdrettsnæringen ødelagt mange ville lakseelver. En destruktiv kombinasjon av kommersielt overfiske og en stor oppdrettsnæring har gjort Norge til det farligste stedet for villaksen.

Begge disse næringene får sterk støtte av den norske regjeringen og dessverre er nordmenn i stand til å spre skadelige virkningene av deres oppdrettsanlegg over hele verden.

I Skottland benytter norske operatører seg av attraktive, skotske navn for å fremme og markedsføre sine produkter – men forbrukerne bør ikke bli lurt. Det er et høyt antall utenlandske ansatte, eierskapet til virksomheten er norske og deres økonomiske virksomhet er avhengig av norske og ukrainske banker.

The North Atlantic Salmon Fund (NASF) er en internasjonal koalisjon av frivillige som har kommet sammen for å gjenopprette bestander av vill atlantisk laks.

Orri Vigfússon 

Nytt fra Atlantic Salmon Federation

ASF’s concern about the very low numbers of large Atlantic salmon returning from Greenland feeding grounds (2nd lowest return in 40 years), together with a concern that some Greenlanders wish to return to commercial salmon fishing, has generated strong interest across Canada. It has appeared so far in more than 100 news reports.

Macleans Magazine’s coverage of the Atlantic salmon situation.

Check out CBC Radio’s podcast of Bill Taylor explaining the concern for these important salmon.

Fiske- og Havbruksnæringens Forskningsford (FHF) har utarbeidet rapporter ut fra eksisterende vitenskapelig litteratur er gått igjennom av Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) og Nofima om problematikken omkring oppdrettslaks og villaks.

Resten av rapportene kan du lese på FHFs side.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *