Marine Harvest i land?

Marine Harvest vurderer å starte landbasert lakseoppdrett. Prosjektet er helt i startfasen.

Marine Harvest tenker tanken på å starte landbasert lakseoppdrett. Men prosjektet er helt i startfasen.

landbasertanlegg2
Tegning fra Byggeidustrien (bygg.no).

Det er bygg.no, Byggeindustriens nettsted, som skriver om Marine Harvest sine planer og viser ei skisse på hvordan anlegget er tenkt. Marine Harvest er verdens største sjømatprodusent – og vel kjent for et utall av rømninger av oppdrettslaks, blant annet fra nlegg på Hitra. De utreder nå muligheten for å starte oppdrett på land i et steinbrudd på Askøy. Det er en rekke forutsetninger som må falle på plass før det kan bli virkelighet.

Askøyvøringen skriver at de likevel vil vi betegne planene som spennende. Av og til er det nemlig slik at luftslott kan materialisere seg i noe konkret.

Er det noen som kan få til landbasert lakseoppdrett, er det Marine Harvest, mener avisa. For det kreves penger på bok for å bære en slik investering.

Forurensing på havbunnen under merdene, rømningene av oppdrettslaks og ikke minst spredningen av lakselus er store problemer omkring drift av oppdrettsanlegg i merder i sjøen i dag. Oppdrettsnæringen har hatt en voldsom vekst de siste årene, og med den har problemene blitt mangedoblet.

Kanskje tar oppdrettsnæringen selv det første skrittet mot landsbaserte anlegg. Med Lisbeth Berg-Hansen som fiskeriminister kan vi jo ikke forvente at skrittet blir tatt fra Regjeringen side…

Sintef Fiskeri og havbruk har gjennomført et forprosjekt for Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond som oppsummerer mye av dagens kunnskap innen dette området, og peker på flere viktige faktorer som blir utfordringer med lukkede anlegg.

Lukkede anlegg for oppdrett av laks og ørret er tema som tidvis får stor oppmerksomhet. Det er viktig at det foreligger nok kunnskap og dokumentasjon, både om forutsetninger, erfaringer, konsekvenser, og nye kunnskapsbehov når dette temaet diskutere videre i næringen og ellers.

Fagsjef FoU havbruk i FHF, Kjell Maroni.

LES RAPPORTEN: Oppdrett av laks og ørret i lukkede anlegg – forprosjekt

2. januar 2012 hadde TV2 Nyheter saken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *