Totalfreder sjøørreten

Fiske etter sjøørret blir totalforbudt i elver og i sjøen fra Rogaland til Nord-Trøndelag, om forslaget vedtas.

Det blir ikke lov til å ta opp sjøørret i verken elver eller i sjøen på strekningen Rogaland til Sør-Trøndelag, inkludert området i Nord-Trøndelag som sokner til Trondheimsfjorden.

Direktoratet for Naturforvaltning har lagt fram forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø fra 2012. I dette forslaget går det fram at det fra i år ikke er lov til å fiske sjøørret i fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag, og den delen av Nord-Trøndelag som sokner til Trondheimsfjorden. Dette gjelder både i sjøen og i elver.

Om man fanger sjøørret når man fisker etter laks i elvene eller andre arter i sjøen, skal fisken settes skånsomt tilbake. Årsaken er bestandssituasjonen for sjøørreten.

– Vi har mye dårligere kunnskap om sjøørreten enn laksen, men de tilbakemeldinger vi har fått er at det er nødvendig med redusert beskatning av arten, sier seniorrådgiver Stig Johansson i DN til Fluefiske.net.

– Vi har sett en viss bedring for sjøørreten på denne strekningen i 2010 og 2011, men rapporter forteller at det har vært en relativt stor tilbakegang i elvene. Derfor ønsker vi å være føre var og begrense mest mulig.

Forslaget fra DN er nå sendt ut på høring og fristen er 20. januar. Om det ikke kommer andre opplysninger av vesentlig grad, blir forslaget vedtatt. Fra i fjor er det DN som har myndighet til å bestemme fiske- og beskatningsregler for hele landet.

– Vi skal ta til oss de tilbakemeldingene vi får og det kan bli endringer før dette vedtas. Vi har ikke nok kunnskjap om bestanden av sjøørret og vi vil forankre vedtaket i Miljøverndepartementet, sier Johansson.

Totalfredning av sjøørret på denne strekningen skulle egentlig vært innført i fjor, men da kom vernebestemmelsen så sent at den ikke ble innført.

I enkelte vassdrag i de øvrige fylkene i landet er det også forbudt å ta opp sjøørret, men i sjøen blir der reglene som før, som betyr at det tillatt.

HØRING: Forslag til regulering av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjø fra 2012

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *